Op weg naar een duurzaam Europa - De Green Deal

Duurzaamheid is de sleutel tot een toekomst waarin we ons milieu beschermen, economische groei stimuleren en een veerkrachtige samenleving opbouwen. De Green Deal, een ambitieus initiatief van de Europese Unie, is ontworpen om deze visie werkelijkheid te maken. Maar wat is de Green Deal nu eigenlijk? In dit blogartikel duiken we dieper in op de Green Deal, de maatregelen die het omvat en de impact ervan op Europa. Ontdek hoe wij als HomeQue met modulair bouwen in houtmassiefbouw, een actieve rol spelen in het verwezenlijken van de doelen van de Green Deal.

Wat is de Green Deal?

De Green Deal is een allesomvattend plan dat verschillende sectoren en aspecten van het Europese beleid omvat. Het beoogt niet alleen de reductie van broeikasgasemissies, maar richt zich ook op andere belangrijke aspecten van duurzaamheid, zoals het beschermen en herstellen van de biodiversiteit, het stimuleren van een circulaire economie en het bevorderen van schone en efficiënte energie. Door middel van ambitieuze doelstellingen en concrete maatregelen streeft de Green Deal naar een alomvattende benadering van duurzaamheid, waarbij economische groei en milieubescherming hand in hand gaan. Het is een gezamenlijke inspanning van de Europese Unie, lidstaten, bedrijven en burgers om samen te werken aan een groenere en veerkrachtigere toekomst. Binnen de context van de Green Deal worden huizen aangemoedigd om aan specifieke voorwaarden te voldoen tegen 2050. De Vlaamse Overheid heeft dan ook al laten weten dat tegen 2050 elke woning energiezuinig moet zijn.

HomeQue's duurzame aanpak met modulaire houtmassiefbouw

Een belangrijk aspect van de Green Deal is de transformatie van de bouwsector naar duurzame praktijken. HomeQue speelt hierin een cruciale rol met onze expertise in modulair bouwen met houtmassiefbouw. Maar waarom is modulaire houtmassiefbouw eigenlijk duurzaam? Het antwoord ligt in het gebruik van hout als hernieuwbare grondstof met een lage CO²-voetafdruk. Hout fungeert als een natuurlijke koolstofopslag, waardoor het een milieuvriendelijke keuze is voor de bouwsector. Bovendien minimaliseert HomeQue de bouwtijd, het afval en het energieverbruik door gebruik te maken van geprefabriceerde modules, waardoor de ecologische impact verder wordt verminderd.

HomeQue's bijdrage aan de Green Deal

We zijn een voorloper op het gebied van duurzaam bouwen en neemt actief deel aan de Green Deal-initiatieven. We streven ernaar om modulaire woningen te leveren die voldoen aan de hoogste duurzaamheidsnormen en energiezuinig zijn. Daarnaast promoten we de principes van de circulaire economie door modules te demonteren en opnieuw te gebruiken, waardoor de levensduur van materialen wordt verlengd en afval wordt geminimaliseerd. Door onze innovatieve benadering van modulair bouwen dragen wij nu al ons steentje bij, om tegen 2050 te kunnen voldoen aan de opgestelde eisen.


Samen bouwen aan een groenere wereld

De Green Deal biedt een unieke kans om de transitie naar een duurzamere samenleving te versnellen. Wij nodigen je uit om samen met ons te bouwen aan een groenere wereld. Ontdek hoe modulaire houtmassiefbouw en de Green Deal hand in hand gaan en welke voordelen dit biedt voor zowel het milieu als de bouwsector. Laten we gezamenlijk streven naar een duurzame toekomst waarin we de uitdagingen van klimaatverandering aangaan en een positieve impact creëren voor generaties die nog komen. Samen kunnen we een verschil maken!