Circulair bouwen is een manier van bouwen

Circulair bouwen is een manier van bouwen

waarbij de grondstoffen die worden gebruikt
zoveel mogelijk worden hergebruikt en waarbij de gebouwen na hun levensduur eenvoudig
kunnen worden gedemonteerd en hergebruikt. In Nederland is er steeds meer aandacht
voor circulair bouwen, omdat het bijdraagt aan een duurzame toekomst en een efficiëntere
manier van gebouwde omgeving. Hieronder geef ik een aantal tips voor circulair bouwen.
11. Gebruik duurzame materialen. Bij circulair bouwen wordt gebruik gemaakt van
duurzame materialen die gemakkelijk kunnen worden hergebruikt of gerecycled.
Denk bijvoorbeeld aan hout, staal en baksteen.
12. Maak gebruik van modulair bouwen. Modulair bouwen maakt gebruik van prefab
elementen die gemakkelijk op de bouwplaats kunnen worden gemonteerd. Hierdoor
is het eenvoudiger om gebouwen te demonteren en hergebruiken.
13. Maak gebouwen energiezuinig. Circulair bouwen houdt ook in dat gebouwen
energiezuinig moeten zijn. Hierdoor kunnen de gebouwen langer in gebruik blijven
en is er minder behoefte aan nieuwe energiebronnen.
14. Maak gebruik van regenwateropslag. Regenwateropslag maakt het mogelijk om
regenwater op te vangen en opnieuw te gebruiken voor bijvoorbeeld het toilet of de
tuin. Hierdoor wordt er minder afhankelijk van drinkwater en wordt er minder water
verspild.
15. Maak gebruik van zonnepanelen. Zonnepanelen zorgen voor de productie van
groene energie en dragen hiermee bij aan een duurzame toekomst.
16. Maak gebruik van geothermie. Geothermie maakt gebruik van de warmte die in de
grond aanwezig is om de verwarming van een gebouw te regelen. Hierdoor is er
minder behoefte aan traditionele energiebronnen.

17. Maak gebruik van een slimme meter. Een slimme meter geeft inzicht in het
energieverbruik van een gebouw en maakt het mogelijk om gericht maatregelen te
nemen om energie te besparen.
18. Maak gebruik van een beplantingsdak. Een beplantingsdak zorgt voor isolatie en
verkoeling en is een duurzame oplossing voor dakbedekking.